Διασύνδεση SMS μέσω SOAP API

Διασύνδεση SOAP API

To Web Service Definition Language (WSDL) για το SOAP API είναι το παρακάτω URL:
https://bulksmsn.gr/api/soap/sms.wsdl.php

To SOAP API ορίζει τη λειτουργία send για αποστολή sms

Με αυτή τη μέθοδο μπορείτε να στέλνετε μεμονομένα ή μαζικά sms.

Οι παράμετροι για αυτή την ενέργεια είναι:
username (string): Ο Κωδικός Χρήστη σας
password (string): Το Συνθηματικό σας
from (string): Η Ταυτότητα Αποστολέα του SMS (Μέχρι 11 λατινικούς χαρακτήρες ή έως 16 ψηφία)
to (object): Τα νούμερα των παραληπτών του sms(διαχωρισμός των αριθμών με κόμματα χωρίς κενά)
message (string): Το κείμενο του SMS (Θα πρέπει να είναι URL Encoded)
coding (string): Ο κώδικάς αποστολής (GSM ή UTF-8, προεπιλεγμένο είναι ο GSM)
flash (boolean): Ο τύπος του SMS, Flash SMS ή Απλό SMS (0 ή 1). Προεπιλεγμένο είναι το 0.
schedule (string): Ο Προγραμματισμός αποστολής του SMS (Ημερομηνία και ώρα)
dlr-url (string): Δηλώστε το URL που θα επιστρέψει η αναφορά παράδοσης

Η παράμετρος "to" είναι ένα object με ένα property. Το property έχει αναγνωριστικό recipients και είναι ένας πίνακας από strings.

Η παράμετρος για το προγραμματισμό της αποστολής sms, θα πρέπει να είναι σε μορφή:
2011-03-29 ή
2011-03-29 13:59 ή
10 September 2011 ή
+1 day ή
+1 day 4 days 2 hours 2 seconds ή
+1 week ή
next Thursday.

Η κλήση επιστρέφει το ID της αποστολής του SMS. π.χ. ID:00012F08

Μπορεί ακόμα να επιστραφούν τα ακόλουθα μηνύματα:
Error: Authentication error.
Error: Coding not supported.
Error: No recipients.
Error: Invalid sender identity.
Error: Invalid schedule date.
Error: Insufficient credits.

Κώδικας Για SOAP API
Kώδικας SOAP API

Δωρεάν Δοκιμή

Δοκιμάστε μας με 5 δωρεάν μαζικά sms για την επιχείρηση σας!

Powered by SMS Service Engine