Διασύνδεση SMS Μέσω http API

Διασύνδεση http API

Για να στείλετε SMS, θα πρέπει να κάνετε ένα get requetst στο παρακάτω URL:
https://bulksmsn.gr/api/http/send.php

Οι παράμετροι για το request είναι:
username (Υποχρεωτικό): Ο Κωδικός Χρήστη σας
password (Υποχρεωτικό): Το Συνθηματικό σας
from (Υποχρεωτικό): Η Ταυτότητα Αποστολέα του SMS (Μέχρι 11 λατινικούς χαρακτήρες ή έως 16 ψηφία)
to (Υποχρεωτικό): Τα νούμερα των παραληπτών του sms(διαχωρισμός των αριθμών με κόμματα χωρίς κενά)
message (Υποχρεωτικό): Το κείμενο του SMS (Θα πρέπει να είναι URL Encoded)
coding (Προαιρετικό): Ο κώδικάς αποστολής (GSM ή UTF-8, προεπιλεγμένο είναι ο GSM)
flash (Προαιρετικό): Ο τύπος του SMS, Flash SMS ή Απλό SMS (0 ή 1). Προεπιλεγμένο είναι το 0.
schedule (Προαιρετικό): Ο Προγραμματισμός αποστολής του SMS (Ημερομηνία και ώρα)
dlr-url (Προαιρετικό): Δηλώστε το URL που θα επιστρέψει η αναφορά παράδοσης

Όλοι οι παραπάνω παράμετροι θα πρέπει να είναι URL Encoded.

Η παράμετρος για προγραμματισμό της αποστολής sms, θα πρέπει να είναι σε μορφή:
2011-03-29 ή
2011-03-29 13:59 ή
10 September 2011 ή
+1 day ή
+1 day 4 days 2 hours 2 seconds ή
+1 week ή
next Thursday.

Παράδειγμα:

https://bulksmsn.gr/api/http/send.php?username=xxx&password=yyy&from=myself&message=text+at+utf8+format&to=12345678901,12345678902&schedule=SCHEDULE_DATE_TIME&dlr-url=ENCODED_URL

Η κλήση επιστρέφει το ID της αποστολής του SMS. π.χ. ID:00012F08

Μπορεί ακόμα να επιστραφούν τα ακόλουθα μηνύματα:
Error: Authentication error.
Error: Coding not supported.
Error: No recipients.
Error: Invalid sender identity.
Error: Invalid schedule date.
Error: Insufficient credits.

Κώδικας Για http API
Kώδικας HTTP API

Δωρεάν Δοκιμή

Δοκιμάστε μας με 5 δωρεάν μαζικά sms για την επιχείρηση σας!

Powered by SMS Service Engine